Konenäkö

Machine Vision

Konenäköjärjestelmä

Konenäkö on kameran ja automaattiseen kuvankäsittelyyn perustuva havainnointijärjestelmä. Konenäössä tietokonenäköä sovelletaan teolliseen tarkoitukseen. Järjestelmä koostuu valonlähteestä, kohteesta, kamerasta, tietokoneesta ja siinä toimivassa kuvankäsittelyohjelmasta, joka tulkitsee kuvan automaattisesti.

Konenäköjärjestelmät suorittavat pääasiassa tarkoin ennalta ohjelmoituja tehtäviä, kuten kappaleiden laskentaa liukuhihnalta, sarjanumeroiden lukemista tai pintavikojen etsimistä. Vaikka konenäköjärjestelmillä ei ole älyä tai ihmisen oppimiskykyä, niitä pidetään käyttökelpoisina useaan eri tehtävään. Järjestelmiä käytetään tehtäviin, joissa optisen tarkastuksen pitää olla nopeaa, tarkkaa, ympärivuorokautista ja toistettavaa.

Mitä konenäkö tekee?

Konenäöllä voidaan havaita poikkeamia mitattavasta kohteesta, jolloin voidaan poikkeavat tuotteet ohjata sivuun automaattisesti. Myös poikkeamia, joita ihmissilmä ei havaitse, voidaan konenäkökameroilla havaita. Kuvantamisen jälkeen alkaa kuvan prosessointi. Kuvan prosessointi tapahtuu erillisellä ohjelmalla, joka on suunniteltu prosessia varten. Ohjelmalla suoritetaan mittauksia, jotka ovat erittäin tarkkoja. Mittausten avulla voidaan ohjata prosessia automaattisesti tai mittaustulokset voidaan esittää operaattorille, joka tekee päätöksen prosessin kulusta.

Kameroilla voidaan kuvata niin isoja kuin pieniäkin kohteita. Kameroita voi olla enemmän kuin yksi kuvaamassa yhtä kohdetta, jos esim. halutaan kuvata eri kulmista.

Mittaustulokset voidaan myös tallentaa myöhempää käyttöä varten esim. tuotekehityksen tueksi.

Machine Vision Camera - Konenäkö

Machine Vision Camera - Konenäkö

Teitolla on tarjolla kameroita moniin eri sovelluksiin.

Kamera tarvitsee myös ohjelmiston kuvankäsittelyä varten ja prosessin ohjaukseen. Räätälöimme asiakkaillemme ohjelmiston prosessin tarpeiden mukaisesti. Meiltä saa myös tarvittavat valaistukset ja tietokoneet, jotka ovat optimoitu kuvantamista varten.

Teito- Solution® on asiakaslähtöinen palvelukonsepti. jolla voidaan varmistaa, että laitteet ja ohjelmistot täyttää asiakkaan vaatimukset.

Fast delivery times, flexibility, customizability and price competitiveness are key issues for Teito. We have a large selection of products directly from the warehouse, which can replace the old equipment and the latest solutions for all kinds of conditions.

Request a quote or ask for more details.